Hướng dẫn xác minh tên miền với Facebook Bussiness

Chủ nhật, Tháng mười 01, 2023

Hướng dẫn xác minh tên miền với Facebook Bussiness

  Xác minh tên miền là cách để bạn xác nhận quyền sở hữu tên miền của mình trong Trình quản lý doanh nghiệp. Quyền sở hữu này cho phép bạn kiểm soát các đặc quyền chỉnh sửa liên kết và nội dung khác để ngăn chặn việc lạm dụng tên miền, đồng thời ngăn các phần tử xấu truyền bá thông tin sai lệch.

  Để xác minh tên miền với Facebook Business, bạn làm theo trình tự các hướng dẫn sau đây từ chúng tôi.

  Thêm tên miền vào Trình quản lý doanh nghiệp

  Tại Trình quản lý doanh nghiệp → Công cụ khác → Cài đặt cho doanh nghiệp.

   

   

  Tại Cài đặt cho doanh nghiệp → Sự an toàn của thương hiệu → Miền.

   

   

  Nhấp vào nút Thêm, sau đó hãy nhập tên miền của bạn vào và nhấn Thêm miền như ảnh bên dưới.

   

   

  Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình thêm tên miền vào trình quản lý doanh nghiệp tại facebook, cuối cùng bạn cần xác nhận quyền sở hữu tên miền nữa hoàn tất 100%!

  Xác nhận quyền sở hữu tên miền

  Sau khi thêm tên miền thành công, bạn cần bấm phím F5 để tải lại trang để thấy giao diện xác minh tên miền (nếu tên miền đã xác mình thì sẽ không xuất hiện giao diện này).

  Nếu bạn có nhiều hơn một tên miền được thêm vào, hãy chọn tên miền mà bạn muốn xác nhận quyền sở hữu.

  Chọn 1 trong 3 phương pháp sau để xác minh tên miền:

  • Thêm giá trị TXT vào bản ghi DNS tên miền của bạn.
  • Tải tệp HTML do Facebook cung cấp lên website của bạn.
  • Thêm thẻ meta vào phần website của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn đang xác minh miền thay cho khách hàng (ví dụ như đại lý), hãy đảm bảo rằng tên miền được xác minh trong Trình quản lý doanh nghiệp của chủ sở hữu tên miền. Họ có thể chia sẻ quyền truy cập vào tên miền với Người quản lý doanh nghiệp của bạn sau này.

  Phương pháp 1: Thêm giá trị TXT vào bản ghi DNS tên miền của bạn

   

   

  Bạn cần cấu hình thêm vào bản ghi TXT vào tên miền của bạn như sau:

  Bước 1: Truy cập ID.MATBAO.NET → Tên miền → Chọn tên miền → Quản lý DNS

  Bước 2: Thêm bản ghi tên miền như sau:

  Host Loại Giá trị
  @ TXT “facebook-domain-verification=2aszojw8n0giavfzg4eem2pmdaeujz”

  Giá trị bảng ghi TXT là riêng biệt, do đó bạn cần sao chép giá trị từ facebook cung cấp.

  Lưu ý:

  • Sau khi cấu hình DNS, các giá trị mới mà bạn vừa cấu hình mặc dù đã được thay đổi ngay trên hệ thống DNS tại Mắt Bão, nhưng rất có thể chưa được cập nhật liền trên các hệ thống DNS của những nhà cung cấp internet (cache). Vì vậy, bạn cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa (thông thường khoảng 45 phút) để được các hệ thống DNS trên internet cập nhật hoàn chỉnh.
  • Các bước mà bạn đã thực hiện để thêm bản ghi TXT vào tên miền của mình có thể khác nhau tùy theo mỗi nhà cung cấp tên miền.

  Phương pháp 2: Tải tệp HTML do Facebook cung cấp lên website của bạn

   

   

  Để xác minh trong Trình quản lý doanh nghiệp bạn cần phải tải tệp HTML vào website như sau:

  Bước 1: Tải xuống tệp xác minh HTML.

  Bước 2: Tải tệp này lên thư mục gốc website của bạn.

  Bước 3: Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút Xác minh ở cuối tab Xác minh tệp HTML cho tên miền đã chọn.

  Lưu ý:

  • Bạn cần quyền truy cập vào máy chủ (Quản lý Hosting hoặc Server) của bạn vào thư mục gốc của trang web để thực hiện tải tệp HTML vào thư mục gốc để xác minh này.
  • Để lại tệp HTML trong thực mục gốc tên miền của bạn vì nó có thể được kiểm tra định kỳ cho mục đích xác minh.

  Phương pháp 3: Thêm thẻ meta vào phần 

   website của bạn

   

   

  Xác minh thẻ meta tên miền vào trang chủ tên miền của bạn theo các bước sau:

  Bước 1: Thêm thẻ meta vào phần 

   trang chủ website của bạn.

  Bước 2: Nhấn vào nút Xác minh để tiến hành xác minh quyền sở hữu tên miền.

  Lưu ý:

  • Nếu website của bạn có phần mềm cache trang thì hãy xóa toàn bộ cache để đảm bảo quá trình xác thực không gặp lỗi.
  • Để thẻ meta trên trang chủ website của bạn vì nó có thể được kiểm tra định kỳ cho mục đích xác minh.

  Hướng dẫn liên kết tên miền với Fanpage (Trang)

  Việc thêm tên miền vào Trình quản lý doanh nghiệp cho phép bạn dễ dàng quản lý nội dung trong danh sách Fanpage (Trang), bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Truy cập Cài đặt cho doanh nghiệp → Sự an toàn của thương hiệu → Miền → tên miền → Thêm tài sản như ảnh bên dưới.

   

   

  Bước 2: Chọn bất kỳ Trang nào của bạn cần muốn thêm vào tên miền và nhấp vào Thêm.

   

   

  Bước 3: Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách Trang đã được thêm vào tab Tài sản đã kết nối của tên miền.

   

   

  Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xác minh tên miền với Trình quản lý doanh nghiệp và liên kết với các Fanpage (Trang) thành công.

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn thành công

  Nguồn sưu tầm